OYUNCUKATALOGU.COM WEB SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İLE HÜKÜM VE KOŞULLAR

1.TARAFLAR

Bu sözleşme HKN Planet Prodüksyon ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ile hizmet alımından yararlanacak kullanıcılar arasında düzenlenmiştir. Bu sözleşmede adı geçen şirket HKN Planet Prodüksyon ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi kısaca hizmet sağlayıcı, hizmet alacak kullanıcıların tümü ise üye olarak adlandırılacaktır

Sözleşme kapsamında hizmet talebinde bulunan ve üyeliğe kabul edilen kullanıcılara hizmet sağlayıcı, üyenin talebine göre web sitesine, hizmetine ve/veya mobil uygulamalarla üyeleri, kişi, firmalar, yapımcılar, yönetmenler ve markalarla buluşturmayı amaçlar. Tarafların iş bu sözleşme hüküm ve koşularını kabulü neticesinde üyelerin kendi aralarında doğabilecek ihtilaflardan hizmet sağlayıcı sorumlu değildir. Hizmet sağlayıcıya başvurarak hizmet talebinde bulunan ve talebi uygun görülen üyeler aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşme yalnızca www.oyuncukatalogu.com isimli WEB sitesini ve aşağıda geçen hizmet sağlanan platformları işleten hizmet sağlayıcı ile üyeler arasındadır.

Üyenin tanımı: Reklam ve film-dizi yapımcılık firmaları , yönetmenler ve oyunculara erişmek isteyen şahıs ve şirketler ile oyuncu ve oyuncu adaylarının tamamını kapsar. 

Hizmet sağlanan dijital platformlar : Sözleşmede geçen hizmet sağlanan dijital platformlardan anlaşılan, www.oyuncukatalogu.com isimli web sitesi, bu web sitesi ile bağlantılı olan mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları veya www.oyuncukatalogu.com isimli site ile bağlantılı olabilecek hizmet sağlayıcı tarafından yayına konabilecek olan diğer siteler anlaşılır.

2.SÖZLEŞMEDE GEÇEN HİZMETİN KONUSU

Hizmet sağlayıcının www.oyuncukatalogu.com isimli işletmekte olduğu web sitesi de dahil hizmet sağlanan dijital platformlar ile üyelerin buluşması ve iletişim kurması ve iş bu sözleşmedeki şartlar nezdinde aracılık etmesi sözleşmenin konusunu oluşturur. Hizmet sağlayıcı, kendi belirlemiş olduğu şartların üye olmak isteyenlerce baştan kabul edilmesi ve üyelerin kendilerine ait bilgilerinin kendi rızaları ile hizmet sağlayıcıya iletilmesi sonucu kendilerine ait verileri paylaşan üyeler ile bu verilere erişmek isteyen üyelerin erişebilecekleri bir dijital platform aracılığı ile ulaşılabilirliği kendi belirlediği şartların üyelerce kabulü sonucu hizmet sağlayıcı iş bu sözleşmeye konu hizmeti sağlar.

3.HÜKÜM VE KOŞULLAR

a. Üyelik başvurusu için 18 yaşını geçen kişiler bizzat,  18 yaşının altındaki bebek ve çocukların da velisi tarafından yapılacak başvuruları sonucu uygun şartlara haiz ise ve hizmet sağlayıcının belirlediği şartları yerine getirirse, hizmet sağlayıcının sözleşmeye konu web sitesinde diğer bazı üyelerce bilgilerinin görülmesi sağlanacaktır.

b. Başvuru sahibinin hizmet sağlayıcıya başvuru sırasında şahsı ile ilgili olarak verdiği bilgiler örneğin; yaş, eğitim, doğum yeri, vücut ölçüleri gibi şahsına haiz bilgiler ile eklediği fotoğraflar kendisine ait olmalıdır. Bu konuda üyenin kendisine ait bilgileri eksik, yanlış yada yanıltıcı girmesinden dolayı hizmet sağlayıcının diğer üyeleri karşı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını taraflar peşinen iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda okuyup anlayıp işaretleyerek kabul ederler. Ve ayrıca herhangi bir üyenin kendisine ait bilgileri yanlış veya yanıltıcı olarak hizmet sağlayıcının web sitesi platformuna aktarmasından dolayı hizmet sağlayıcının herhangi bir hukuki ya da cezai sorumluluğu yoktur. Hizmet sağlayıcı, yalnızca üyenin elektronik ortamda ilettiği kendisi ile ilgili bilgilerin hizmet sağlayıcının web sitesinde ilgili üyelik statüsü çerçevesinde platformuna aktarmakla yükümlüdür.

c. Üye, hizmet sağlayıcıya başvuru sırasında veya talep edildiğinde hizmet sağlayıcıya eksiksiz tüm bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder. 

d. Hizmet sağlayıcı tarafından hizmet alan üyeler, kanunlara aykırı ve suç niteliği taşıyan içerikler, pornografik içerikler ve fotoğraflar paylaşamaz veya paylaşmak maksadıyla hizmet sağlayıcıya göndermeyeceğini taahhüt eder.

e. Hizmet sağlayıcının, üyelerin kendi aralarındaki her türlü sözleşme, diyalog ve ilişkilerinden hukuki ve cezai anlamda hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olduğunu sözleşmenin tarafları iş bu sözleşmeyi okuyup akdederek gayrikabili rücu olmak üzere kabul ve beyan ederler.

 f. Üye, hizmet sağlayıcıdan hizmet alırken, profiline yüklediği, paylaştığı tüm veriler, metinler, grafikler, kullanıcı adları, görseller, ses içerikleri ve video klipleri, özgün paylaşımlar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içeriklerin tümünün kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 g.Üye, hizmet sağlayıcının hizmetini veya adını kullanarak kişi, kurum ve kuruluşlara karşı suç niteliği taşıyacak hiçbir davranışta bulunamaz. İhlali halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 h.Üye, hizmet sağlayıcının web sitesine üyeliğinin kabulü ile birlikte profiline yüklediği her türlü resim, video ve görüntülerin Telif ve dijital platformlarda kullanma hakkının hizmet sağlayıcıda  olduğunu ve kendisi ile ilgili yüklemiş olduğu fotoğraf ve video içeriklerinin hizmet sağlayıcının web sitesi ve bu web sitesi ile bağlantılı mobil uygulama ile sosyal medya platformlarında hizmet sağlayıcı tarafından üyeliği sonlansa dahi kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

i.Üyelerin kendi arasında yaptıkları özel görüşme ve buluşmalardan doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorunlar da sorumluluk üyeye aittir. Hizmet sağlayıcının üyeler arasındaki görüşme ve olası anlaşmalarla herhangi bir ilgisi bulunmamakta olup bu ilişkiden doğan ihtilafların da tarafı değildir. 

J.Üye Ajans tarafından belirlenmiş ve değişen şartlara göre güncellenebilir iş bu üyelik sözleşmesi, kullanım koşulları ve Gizlilik politikası çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 k.Üye, hizmet sağlayıcının hizmetlerinin bir bölümünü reklam gelirleri ile desteklenebileceğini,  bu nedenle hizmet sağlayıcının hizmet sunumu sırasında reklamlar ve tanıtımlar gösterilebileceğini kabul eder. Hizmet sağlayıcının reklam ve tanıtımlarını, diğer üyelere veya kamuya açık bir şekilde hizmet sağlanan dijital platformlardan,  hizmetine veya üyenin kendisi ile ilgili ve açık rızası ile göndermiş olduğu içeriklerinin yanına/ içeriklerle birlikte yerleştirilebileceğini iş bu sözleşme kapsamında kabul eder. Ayrıca hizmet sağlayıcı bu reklam ve tanıtımların şekli, üslubu ve kapsamı üyeye bildirilmeden değiştirme hakkına ve kendi platformu ile ilgili olmak üzere reklam amaçlı her türü tasarruf hakkına sahiptir.

l. Hizmet sağlayıcının adı ve logosu ticari markadır. Hizmet sağlayıcının rızası ve onayı dışında markası ve logosu üyelerce önceden yazılı izin almaksızın tamamen ve kısmen kopyalanamaz. Taklit edilemez ve kullanılamaz. Üyeler, Hizmet sağlayıcının adını referans göstererek iş görüşmesi veya iş başvurusu, reklam, tanıtım, her türlü sözleşmeyi hizmet sağlayıcı ile birlikteymiş gibi  akdedemezler. Hizmet sağlayıcının şirket ismi,  logosu, markası, web sitesinin adı ve kendi tasarrufunda bulunan görsellerinin kullanımı izne tabi olup kullanmak isteyen üyelerin bu konuda üyelerin hizmet sağlayıcının yazılı onayını almaları şarttır.

 m.Hizmet sağlayıcı, üyenin talebine ve açık rızasına göre web sitesine, hizmetine ve/veya mobil uygulamalarla üyeleri , kişi yada kişiler, firmalar, yapımcılar, yönetmenler ve markalarla buluşturmayı amaçlar. 

n.Üyenin herhangi bir ajans, işletme yada kuruma karşı sorumluluğu olması durumunda hizmet sağlayıcının bu ilişkiden kaynaklı herhangi bir sorumluluk yada hükümlülüğü bulunmamaktadır.

p. www.oyuncukatalogu.com web sitesine üye olacak olan bireyler ve firmalar, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metnine ve KVKK ilgili hükümlerine gene aynı web sitesi  www.oyuncu katalogu.com isimli web sitesinden erişebilirler.

 4.GİZLİLİĞE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 a. Üye hizmet sağlayıcının web sitesine üye olduktan sonra kullanmış olduğu şifreyi her hangi kişi veya kurumla paylaşamaz. Paylaşması halinde sorumluluk üyeye aittir.

 b.Üye, hizmet sağlayıcının platformu vasıtasıyla görüşme sağladığı diğer üyenin hertürlü bilgilerini, video ve ses kayıtlarını rızası dışında alamaz, kullanamaz ve 3. Kişilerle paylaşamaz. Bu bilgilerin paylaşımı sözleşmenin feshi yanı sıra özel hayatın gizliliğinin ihlali sayılacağından her türlü cezai müeyyide ile karşılaşacağını kabul eder. Ve ayrıca hizmet sağlayıcının üyelerin birbirleri ile olan görüşmeleri esnasında kendi aralarındaki gizlilik ihlallerinden kaynaklı olarak herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5.VERİLERİN İLETİLMESİ VE SAKLANMASINDA AÇIK RIZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

a.Hizmet sağlayıcının web sitesine üye olarak kaydolan şahısların veya şirketlerin tamamı, hizmet sağlayıcının hizmet sağlanan dijital platformlar ile hizmet sağlayıcıya her türlü elektronik ortamda göndereceği kendileri ile ilgili bilgilerde, bu bilgileri hizmet sağlayıcıya  iletmede ve hizmet sağlayıcının bu bilgileri ve verileri web sitesinin kullanım amacı ile ilgili olarak ve de yukarıdaki hükümlerde geçeceği üzere kullanımına ilişkin açık rızalarının olduğunu iş bu sözleşmeyi akdederek gayrikabili rücu olmak üzere kendi iradeleri ile kabul ve beyan ederler.

b.Hizmet sağlayıcı üyelerin verilerini kullanmada iş bu sözleşme ile üyelerin açık rızasının alındığını kabul eder.

6.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONUÇLARI

a.Hizmet sağlayıcı, iş bu sözleşme 3.Maddesi l bendindeki durumlar söz konusu ise üyenin üyelik sözleşmesini herhangi bir noter ihtarına gerek kalmaksızın tek taraflı olarak fesih etme ve üyeliğin üyeliğine son verme hakkına sahiptir. Bu durumda üye eğer üyelik ücreti ödemişse ödemiş olduğu üyelik ücretinin iadesi de yapılmaz.

b.Üye eğer üyeliğini sonlandırmak istiyorsa, yeni dönem için üyeliğinin gerektirdiği ödemede bulunmaz ise üyeliği sona erer.

c.Hizmet sağlayıcının www.oyuncukatalogu.com isimli Web sitesine ve hizmet sağlanan dijital platformlara üyelik ile ilgili yeni dönemde üyelik koşullarında ve üyelik ücretlerinde değişiklik yapması halinde mevcut üyenin üyelik yenileme zamanı geldiğinde yürürlükte olan tarife üzerinden üyelik ücreti alınır. Üyelik süresi sona ermesine rağmen, üyeliği sona erdiği tarihteki üyelik ücret tarifesine göre ödemem yapmaması halinde üyenin üyeliği sona erer.

d.Hizmet sağlayıcı, üyelik şartlarında yeni koşullar belirlediği takdirde, üyeliğini yenileyecek olan kişiler bu yeni şartlara tabi olup, üye yeni şartları sağlamıyorsa hizmet sağlayıcı üyeliğini yenilememe hakkına sahiptir. Yani eski koşulları yerine getirerek üyelik yapmış olanların kazanılmış hakları yoktur. 

e.Üyeliğin sonlandırılması: Üye istediği zaman üyeliğini sonlandırabilir. Ancak bu sonlandırma hakkı sağlanan hizmetin elektronik ortamda sağlanan bir hizmet olması ve sağlanan hizmetin niteliği gereği anlık fayda ve amaca erişilebilmesinden dolayı kanuni cayma hakkı kapsamında değerlendirilemez. Ve cayma hakkı kapsamında değerlendirilemediği için de başta ödenen üyelik ücreti kısmen veya tamamen iade edilmez.  

f.Yeni üyelik kampanyaları yapıldığında mevcut üyeler yeni üyelik kampanyasından faydalanamaz. 

7.SON HÜKÜMLER

a.İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu İcra Daireleri ve Mahkemeleri taraflarca yetkili kılınmıştır. 

b.İş bu sözleşmede düzenlenmeyen konularda Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un ilgili hükümleri geçerlidir.

c.Hizmet sağlayıcı dilediği zaman iş bu sözleşmenin hüküm ve koşullarında sitenin işleyişi ile ilgili olarak değişikliğe gitme hakkına sahiptir.

d.Tüm ziyaretçiler ve üyeler iş bu sözleşme hükümlerini Hizmet sağlanan dijital platformları kullanmakla kabul etmiş sayılırlar. 

e.Üye olmak için gerekli tüm koşulları ve şartları sağladığını beyan edip kabul eden şahıs ve firmalar, iş bu 7 Maddeden oluşan hüküm ve koşulları da içeren sözleşmeyi onaylayarak gayrikabili rücu olmak üzere kendi özgür iradeleri ve rızaları ile iş bu sözleşmedeki hüküm ve koşullar çerçevesinde üye olmayı kabul etmiş sayılırlar.